PIIRIN PILKKICUP

Säännöt

1.
Kilpailun nimi on PIIRIN PILKKI-CUP ja se järjestetään vuosittain piirin ja sen jäsenseurojen välisenä yhteistyönä. Tarkoituksena kilpailulla on edistää piirin jäsenseurojen välistä pilkkikilpailuharrastusta ja kanssakäymistä. Kaikilla piirin jäsenseuroilla on mahdollisuus osakilpailujen järjestämiseen vuorotteluperiaatetta noudattaen. Kilpailu käydään henkilökohtaisista mestaruuksista

2.
- miesten sarjassa ( 19-64 -vuotiaat miehet )
- miesveteraanien sarjassa (yli 65-vuotiaat miehet )

3.
- naisten sarjassa ( 19-64 -vuotiaat naiset )
- naisveteraanien sarjassa (yli 65 -vuotiaat naiset )

4.
- alle 18-vuotiaiden sarjassa
- alle 15-vuotiaiden sarjassa
- alle 12 -vuotiaiden sarjassa

5.
Nuorten alle 18-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 18, 17, 16 vuotta täyttävät kilpailijat. Nuorten alle 15-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 15, 14, 13 vuotta täyttävät kilpailijat. Nuorten alle 12-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kilpailijat. Aikuisten sarjoissa kilpailuvuonna ikärajan saavuttavat kuuluvat jo kyseiseen sarjaan. Kilpailijan on oltava jäsen jossakin P-K:n Vapaa-ajankalastajapiirin jäsenseurassa.

6.
Kilpailu koostuu viidestä osakilpailusta: Osakilpailut on järjestettävä eri kilpailupaikoilla ellei kilpailutoimikunta erityisestä syystä toisin päätä.

7.
Osakilpailut käydään SM-säännöin. Erityisesti kilpailujen järjestäjien on huomioitava siirtymäajat alussa ja lopussa.( 30 min ). Akkuporakonekäyttöisen kairan käyttö sallitaan v. 2018 alusta alkaen naisveteraaneissa yli 65 v. ja miesveteraaneissa yli 75 v. Mikäli SM-säännöt sallivat jatkossa ko. apuvälineen käytön tätä nuoremmissa sarjoissa, noudatetaan SM-sääntöjä.

8.
Kussakin osakilpailussa annetaan sarjoittain pisteitä jäsentenvälisten sijoitusten perusteella seuraavasti: 1. sija 20 pist., 2. sija 18 pist., 3. sija 16 pist., 4. sija 14 pist., 5. sija 12 pist., 6. sija 10 pist., 7. sija 9 pist.8. sija 8 pist., 9. sija 7 pist., 10. sija 6 pist., 11. sija 5 pist., 12. sija 4 pist., 13. sija 3 pist., 14. sija 2 pist., 15. sija 1 piste. Sijoitusta määrättäessä lasketaan mukaan neljän parhaan kilpailun pisteet. Suurimman kokonaispistesaaliin saavuttanut on sarjansa ko. vuoden piirin cup-mestari. Tasapisteissä ratkaisee parempi sijoittuminen yksittäisissä osakilpailuissa kaikki piirin sen vuotiset pilkki-cupin kilpailut huomioiden. Jos tulos on vieläkin tasan ratkaisee sijoittumisen arpa.

9.
Osakilpailujen täydelliset tulokset (kilpailijoiden seura mainittava) on välittömästi toimitettava piirin kilpailutoimikunnan puheenjohtajalle, joka huolehtii pisteiden laskennasta.

10.
Kussakin sarjassa palkitaan viisi (5) parasta. Mikäli syyskokous niin päättää, palkkinnot jaetaan v. 2018 alkaen kussakin sarjassa 3-5 parhaalle. Palkinnot hankkii niiden tason yhtäläisyyden vuoksi piiri. Palkinnot jaetaan viimeisen osakilpailun yhteydessä.

11.
Kilpailualueella on kilpailuun osallistuvilta kielletty harjoittelu viisi (5) vuoro-kautta ennen kilpailuja.

12.
Kilpailualue on selvästi merkittävä vesistölle ja niitä vastaavat rajat kisapaikalla nähtävillä olevaan karttaan

13.
Alle 12 v. ja yli 80 v. ei peritä osallistumismaksua.

14.
Piirille tulevat maksut 1,50 € / kilpailija (nuorilta ei peritä maksua). Tilitys on hoidettava piirin tilille kahden (2) viikon kuluessa kisapäivästä.


 

Ajankohtaista
©2018 Pohjois-Karjalan Vapaa-ajan kalastajapiiri - Kotisivukonkarit (MMD Networks Oy)